مقالات

1987

فائزه درمان, رویت خداوند از دیدگاه کلامیها, 1987,

فائزه درمان, امامت حضرت علی در اصول کافی, 1987,

فائزه درمان, خاتمیت پیامبر, 1987,

مقالات در Google scholar

فائزه درمان
فائزه درمان

محل خدمت :
    معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
مرتبه علمی :
    مربی
^